CHI / CHIU wielostopniowe pompy wirowe

Kwi 8, 2016

Cechy i korzy?ci
· Zwarta budowa
· Szeroki wybór modeli
· Nadaje si? do p?ynów lekko agresywnych
· Niski poziom ha?asu
· Bez up?ywu (tylko CHIU)

Zastosowania
Pompy s? przeznaczone do przepompowywania p?ynów
· Przy uzdatnianiu wody
· W przemys?owych pralniach i zmywarkach do naczy?
· Przy podnoszeniu ci?nienia wody przemys?owej
· Przy podgrzewaniu i ch?odzeniu w procesach przemys?owych
· W instalacjach klimatyzacji
· Przy praniu powietrznym, nawilgacaniu, nawil?aniu (zmi?kczona woda)
· Instalacje wodne i podnoszenie ci?nienia (woda bie??ca, równie? lekko chlorowana)

Dane Techniczne
· Przep?yw Q: max. 14 m3/h
· Wysoko?? podnoszenia, H: max. 57 m
· Temperatura p?ynu.: -15oC to +110oC
· Ci?nienie robocze: max. 10 bar