CH / CHN Wielostopniowe pompy wirowe

Kwi 8, 2016

Cechy i korzy?ci
· Zwarta budowa
· Mocna konstrukcja
· Obudowa ze stali nierdzewnej (tylko CHN)
· Niski poziom ha?asu

Opcjonalnie
· Zestawy do podnoszenia ci?nienia wody w domowych instalacjach wodnych
· Automatyczne za??czenie/wy??czenie przy wyposa?eniu w sterowanie Presscontrol

Zastosowanie
Pompy s? przeznaczone do przepompowywania p?ynów
· Przy podnoszeniu ci?nienia
· W systemach domowej instalacji wodnej
· W systemach ch?odzenia
· W systemach klimatyzacji
· Przy irygacji ogrodów
· W ma?ych przemys?owych instalacjach wodnych

Dane techniczne
· Przep?yw Q: max. 14 m3/h
· Wysoko?? podnoszenia, H: max. 55 m
· Temperatura p?ynu.: 0oC to +90oC
· Ci?nienie robocze: max. 10 bar