AP 50 pompa zatapialna

Kwi 8, 2016

KORZY?CI
Dla instalatora: ?atwy monta?, jedna pompa dla wielu zastosowa?.
Dla u?ytkownika ko?cowego: niezawodna w pracy, ?atwa w konserwacji, trwa?a konstrukcja, która nie zapycha si? i odporna na zu?ycie.

ZASTOSOWANIA
Nadaje si? do wypompowania wody z zalanych piwnic i studzienek do odwadniania. Pompuje ?cieki domowe, pomaga obni?y? poziom wody gruntowej, spuszcza? wod? z basenów, zbiorników i wykopów.

G?ÓWNE CECHY
Zwarta budowa, prosty demonta? -szybkie czyszczenie, cicha praca, wykonanie ca?kowicie ze stali nierdzewnej, wysoka sprawno??, ?atwo?? monta?u, gniazdo dla wymiennego kabla, nadaje si? pracy w cz??ciowym zanurzeniu, nie zapychaj?cy si? wirnik typu Vortex