AP 50 B pompa zatapialna

Kwi 8, 2016

Korzy?ci
Dla instalator: ?atwy monta?, jedna pompa dla wielu zastosowa?.
Dla u?ytkownika ko?cowego: niezawodna w pracy, ?atwa w konserwacji, trwa?a konstrukcja, która si? nie zapycha, odporna na zu?ycie.

Zastosowania
Nadaje si? do wypompowania wody z zalanych piwnic i studzienek do odwadniania. Pompowuje ?cieki domowe, pomaga obni?y? poziom wody gruntowej.

G?ówne cechy
Zwarta budowa, prosty demonta? – ?atwe czyszczenie, cicha praca, wykonanie ca?kowicie ze stali nierdzewnej, wysoka sprawno??, elastyczno?? monta?u, nie zapychaj?cy si? wirnik typu Vortex, wysoka sprawno?? hydrauliczna.