AP 35 pompa zatapialna

Kwi 8, 2016

KORZY?CI
Dla instalatora: ?atwy monta?, jedna pompa dla wszystkich potrzeb.
Dla u?ytkownika ko?cowego: niezawodna w pracy, ?atwa podczas konserwacji, trwa?a, odporna na zapchanie.

ZASTOSOWANIA
Nadaje si? do wypompowania wody z zalanych piwnic i studzienek odwadniania. Pompuje ?cieki domowe, obni?a poziomu wody gruntowej.Niezb?dna podczas spuszczania wody z basenów, zbiorników i wykopów.

G?ÓWNE CECHY
Zwarta budowa, prosty demonta? – szybkie czyszczenie, cicha praca, wykonanie ca?kowicie ze stali nierdzewnej, wysoka sprawno??, ?atwo?? monta?u ,gniazdo dla wymiennego kabla, nadaje si? pracy w cz??ciowym zanurzeniu, nie zapychaj?cy si? wirnik typu Vortex