AP 35 B pompa zatapialna

Kwi 8, 2016

KORZY?CI
Dla instalatora: ?atwy monta?, jedna pompa dla wielu zastosowa?.
Dla u?ytkownika ko?cowego: niezawodna w pracy, ?atwa w konserwacje, trwa?a i odporna na zu?ycie i zapchanie.

ZASTOSOWANIA
Nadaje si? do wypompowania wody z zalanych piwnic i studzienek ,oraz generalnie do odwadniania. Pompuje ?cieki domowe, a tak?e obni?a poziom wody gruntowej.

G?ÓWNE CECHY
Zwarta budowa, prosty demonta? – ?atwe czyszczenie, cicha praca, wykonanie ca?kowicie ze stali nierdzewnej, wysoka sprawno??, ?atwy monta?, niezapychaj?cy si? wirnik typu Vortex, wysoka sprawno?? hydrauliczna.