AP 12 pompa zatapialna ze stali nierdzewnej

Kwi 8, 2016

KORZY?CI
Dla instalatora: ?atwy monta? i jedna pompa dla wielu zastosowa?.
Dla u?ytkownika ko?cowego: niezawodno?? pracy, ?atwa konserwacja, trwa?a, lekka ,pompa przeno?na.

ZASTOSOWANIA
Nadaje si? do wypompowywania wody z zalanych piwnic i studzienek. Pompuje ?cieki domowe, obni?a poziom wody gruntowej. Niezb?dna podczas spuszczania wody z basenów, zbiorników i wykopów.

G?ÓWNE CECHY
Zwarta budowa, prosty demonta? – szybkie czyszczenie, cicha praca, wykonanie ca?kowicie ze stali nierdzewnej, wysoka sprawno??, gniazdo dla wymiennego kabla, nadaje si? pracy w cz??ciowym zanurzeniu.