Pompy odwadniające pompy ściekowe – DOMO GRI

Kwi 8, 2016

Podwodna pompa rozdrabniaj?ca

Pompy elektryczne serii DOMO GRI s? wyposa?one w innowacyjny, niezwykle skuteczny i niezawodny system rozdrabniania. Rozdrabniarka jest w stanie zmieli? wszystkie trwa?e elementy i w?ókna znajduj?ce si? w zbiornikach i wypompowa? je za po?rednictwem rur spustowych o ?rednicy do 32 mm.

Zobacz video DOMOGRI

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.6,60 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.25,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od1,10 kWdo1,10 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do35,0 °C

* Maksymalna g??boko?? zanurzenia:5,0 m
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

* Odprowadzenie ?cieków w przemy?le lekkim

domogri