Armatura przemysłowa decyduje o bardzo wielu istotnych procesach w obiektach przemysłowych. To istotny element wielu linii technologicznych, odpowiadający m.in. za ciągłość procesów produkcyjnych. Tworzy infrastrukturę techniczną odgrywającą istotną rolę w działaniu przedsiębiorstw, a także wpływa bezpośrednio na kwestie bezpieczeństwa ludzi, budynków i wyposażenia. Armatura przemysłowa składa się z wielu elementów konstrukcyjnych, a także dodatkowych elementów wyposażenia, takich jak siłowniki czy ustawniki, których rolą jest automatyzacja i precyzyjna regulacja instalacji. W tym artykule skupimy się przede wszystkim na czynnikach wpływających na sprawne działanie armatury oraz najważniejszych kryteriach, którymi należy się kierować podczas jej wyboru.

Kryteria wyboru i czynniki wpływające na skuteczność armatury przemysłowej

Armatura do zastosowań przemysłowych zwykle wybierana jest pod kątem trwałości. Nie da się ukryć, że ta cecha jest kluczowa. Armatura musi wykazywać wytrzymałość przez jak najdłuższy czas eksploatacji w różnych warunkach. Tutaj jednak wiele zależy od specyfiki działania samego zakładu przemysłowego, intensywności użytkowania instalacji (ciągle lub z przerwami), zmian w parametrach obsługiwanego medium, a także charakteru danego medium itd.

Podczas doboru armatury przemysłowej zwracana jest uwaga również na producenta oraz cenę instalacji. Te dwie kwestie bardzo często powiązane są ze sobą. Przy czym cena oraz marka zwykle jest kwestią drugorzędną w konfrontacji z trwałością. Jest to najważniejszy czynnik, ponieważ w przypadku ewentualnej nieszczelności w instalacji może dojść do poważnych zniszczeń, a nawet zagrożeń dla zdrowia czy życia ludzkiego, a także strat finansowych dla przedsiębiorstwa.

Podczas wyboru armatury przemysłowej warto też zwrócić uwagę na obsługę posprzedażową. W tym przypadku ważny jest sprawny serwis, gwarancja oraz szybki kontakt z dostawcą lub producentem w przypadku ewentualnych awarii czy niesprawności w działaniu.