W skład rurociągów wchodzą różnorodne elementy, które determinują ich sprawne działanie. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze elementy rurociągów, które stanowią istotną część konstrukcyjną, odpowiadają za prawidłową eksploatację lub ochraniają przed ewentualnymi zniszczeniami.

Poznaj kluczowe elementy rurociągów

  • Kołnierze. Są to elementy rurociągu, które mają na celu rozłożenie ciśnienia dociskowego na większej powierzchni. Wyróżniamy m.in. kołnierze zaślepiające i szyjkowe. Dobór tych elementów nie może być przypadkowy. Trzeba uwzględnić specyfikę działania kołnierzy, np. w środowisku chemicznym kołnierze muszą wyróżniać się odpornością na korozję. Z tego też powodu produkowane są najczęściej z aluminium, stali odpornej na kwas lub na korodowanie.
  • Kolana. Jest to rodzaj kształtki rurowej, która tworzona jest pod wpływem procesów tłoczenia i kucia z rur bezszwowych. Wchodzą w skład instalacji rurowych w dziedzinach przemysłu takich jak budownictwo czy energetyka. To jeden z najważniejszych elementów rurociągów. Służy do zmiany kierunku przepływu w instalacji i łączenia ze sobą rur pod różnymi kątami.
  • Zwężki. Jest to rodzaj kształtek rurowych, które w rurociągach powodują zwężenie przepływającego strumienia płynu.
  • Trójniki. Jest to element rurociągów składający się z trzech wylotów. Dzięki trójnikowi możliwe jest przeprowadzenie odgałęzienia bocznego sieci.
  • Uchwyty i obejmy. Są to systemy mocowań do rur.
  • Kompresatory. Stanowią element rurociągu, który ma dość szerokie zastosowanie. Wykorzystywane są w rurociągach, które stosowane są m.in. do kompensacji rozszerzalności liniowej rurociągów. Oprócz tego mogą wpływać na redukcję wibracji pojawiających się na pompach czy silnikach.
  • Poszczególne elementy rurociągów powinny być dobierane adekwatnie do specyfiki miejsca zastosowania, jak i charakteru medium transportowanego przez rurociąg. Ważna jest również prawidłowa ich instalacja, która również ma niebagatelny wpływ na późniejsze sprawne działanie całego systemu.