Armatura przemysłowa, która znajduje zastosowanie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, składa się z elementów niezbędnych dla prawidłowego przepływu wody, gazów czy innego rodzaju substancji. Składa się z różnorodnych elementów, m.in. zaworów, hydroforów, pomp itd. Wszystkie te elementy muszą być przede wszystkim odporne, wytrzymałe, maksymalnie trwałe i solidne, a więc przystosowane do intensywnej eksploatacji.

Specyfika zastosowania elementów armatury przemysłowej

Poszczególne elementy armatury przemysłowej znajdują zastosowanie, jak sama nazwa wskazuje, w obiektach przemysłowych, zarówno na zewnątrz, ale i wewnątrz.

W tym przypadku możemy rozróżnić armaturę na zabudowę poziomą i pionową. Za sprawą możliwości takiego skonfigurowania elementów składowych, inwestorzy mają większe możliwości zagospodarowania przestrzennego zakładu.

Armatura przemysłowa, ze względu na swoją specyfikę, może być zastosowana w niemal każdej branży, chociaż poszczególne dziedziny zwykle oczekują nieco innych rozwiązań. Przede wszystkim możemy spotkać się z instalacjami ego rodzaju w przedsiębiorstwach specjalizujących się w gospodarce wodnej. Armatura wykorzystywana jest powszechnie w stacjach uzdatniania wody, wodociągach, systemach kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków, energetyce oraz przemyśle chemicznym.

Armatura przemysłowa to zaawansowany i niezwykle wytrzymały sprzęt. Przede wszystkim parametry oraz przeznaczenie odróżnia armaturę przemysłową od tej standardowej, stosowanej w domach mieszkalnych. Poszczególne elementy muszą być wytrzymałe na działanie różnorodnych substancji i pracę w trudnych warunkach. Powinny wykazywać ponadprzeciętną wytrzymałość. Liczy się również prawidłowy dobór poszczególnych elementów, jak i profesjonalny montaż.

Do zakresu elementów należących do armatury przemysłowej zaliczamy przede wszystkim: zawory, kurki, przepustnice, zasuwy, osadniki, filtry, kosze, kompensatory i łączniki amortyzacyjne.